Στόχος μας είναι η συνεργασία ιατρών διαφορετικών ειδικοτήτων να γίνεται στον ίδιο χώρο με σκοπό την ολιστική προσέγγιση των ασθενών, για τη σωστή πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία.