Η Ιατρική Ηπείρου στηρίζεται στην άμεση συνεργασία ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων με στόχο την ολιστική προσέγγιση των προβλημάτων υγείας προς όφελος του ασθενούς. Έμπνευση μας η συνεργασία αυτή να λαμβάνει χώρα σε ένα ενιαίο, άνετο και φιλικό εργασιακό περιβάλλον. Για τον λόγο αυτό θεωρούμε ύψιστης σημασίας την συνεργασία με ιατρούς πλήρους απασχόλησης.