Ουρολογικό

Ουρολογικό

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
  • Επίσκεψη / συνταγογράφηση παραπεμπτικών συνταγών
  • Ουρομέτρηση