Δερματολογικό

Δερματολογικό

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
  • Κλινική εξέταση
  • Παραπεμπτικά – Συνταγογράφηση
  • Καυτηριασμούς
  • Κρυοθεραπείες
  • Εκτίμηση και αφαίρεση σπίλων
  • Διάγνωση και θεραπεία Ακμής
  • Δερματικές Παθήσεις